Over ons

Als serviceclub hebben we een traditie van bijna 35 jaar. Vanaf 1983 tot 2015 hebben we dit gedaan onder de vlag van de internationale Lions-organisatie.

Medio 2016 hebben we hiervan afscheid genomen en zijn begonnen onder een eigen naam: Serviceclub Rooi (SCR). Doel en missie van onze club zijn onveranderd: we willen ons dienstbaar opstellen aan de eigen gemeenschap. Dit doen we door initiatieven en projecten te steunen, die een relatie hebben met Sint-Oedenrode. Binnen onze club is een stichting actief die dit beoordeelt.

Intussen ontwikkelt onze club zich door en hebben we een eigen kenmerk en identiteit (SCR). Het gevoel van een onderlinge band en kameraadschap is duidelijk voelbaar.

Serviceclub Rooi bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds is er de club zelf waarvan alle leden lid zijn. De leden van de club betalen jaarlijks contributie en van deze contributie worden de kosten bij vergaderingen en thema-avonden betaald.

De leden zijn, middels verschillende commissies, het hele jaar bezig met fundraising. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen. Kijk maar eens bij het onderdeel Actueel om te zien wat er zoal georganiseerd wordt. Bij nagenoeg alle activiteiten is de doelstelling om mensen een leuke activiteit te laten beleven en op die manier geld in te zamelen. De leden van de serviceclub (en hun partners) fungeren hierbij veelal als vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een golfdag, een wijnproeverij of een mosselavond. Naast geld ophalen worden bijvoorbeeld ook acties georganiseerd als boodschappen inzamelen voor de voedselbank. Maar bovenal is Serviceclub Rooi een gezellige club waar kameraadschap belangrijk is en waar vriendschappen ontstaan!

Al het geld (100%) dat opgehaald wordt middels de fundraisingacties of dat op andere manieren binnenkomt, wordt beheerd door ‘Stichting Serviceclub Sint-Oedenrode’, de tweede tak van Serviceclub Rooi. Deze stichting beheert de financiële middelen en alle aanvragen voor goede doelen komen bij de stichting ter beoordeling. Het bestuur van de stichting bestaat uit een afvaardiging van de leden van de serviceclub. Elke aanvraag wordt door de stichting beoordeeld en vervolgens aan de vergadering voorgelegd. Aanvragen worden getoetst aan de opgestelde beoordelingscriteria. Zo moet er bijvoorbeeld een bepaalde nood of noodzaak zijn en moet een doel een relatie hebben met (iemand uit) Sint-Oedenrode.

Zo komt 100% van het ingezamelde geld ten goede aan Rooise doelen.